Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie


 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
(Dz. U. Nr 2, poz. 15 z dn.15/12/2007r.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
(Dz. U. Nr 227, poz. 1483 z dn.2/11/2010r.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z dn.16/11/2006r.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
(Dz. U. Nr 187, poz. 1330 z dn.28/09/2007r.)

następna strona
Projekt i wykonanie strony www: Wiesław Brusiłowicz